Camp Graninge

  När Syrien krisen inte gick att blunda för längre så beslutade Graninge fastigheter ek förening att starta Camp Graninge som blev det första akutboendet för flyktingar i Karlstads kommun. Vi har idag 120 talet flyktingar framförallt från Syrien som bor på Graninge kulturcenter i Molkom.  

Värdigt boende

Vår främsta målsättning är att erbjuda flyktingarna ett värdigt boende och ett medmänskligt bemötande.

24/7

Anläggningen är bemannad dygnet runt och vi är 15 personer som arbetar med verksamheten på olika sätt.

Service

Vi erbjuder service och fritidsaktiviteter i samverkan med skola, vårdcentral, föreningar, volontärer och andra aktörer.

Bakgrund

Graninge fastigheter ek. förening har sedan december 2013 arbetat med att utveckla den f.d Graningeskolan till ett allaktivitetshus. Vi hyr ut lokaler till företag och erbjuder lokaler till både föreningar och privatpersoner. Det pågår olika verksamheter i tre av fyra byggnader på Graninge kulturcenter. När Syrienkrisen inte gick att blunda för längre så beslutade vi att kontakta Migrationsverket för och se om vi kunde hjälpa till. Vi fick efter detta en flygande start och tog emot 80 personer med en dags varsel den 22 september 2015. Vi har sedan dess successivt verksamhetsanpassat lokalerna och driftsatt ett eget kök som serverar mat till de boende. Detta har skapat arbeten och uppdrag för ett större antal Molkomsföretag och vi har hittills anställt c:a 15 personer företrädelsevis från Molkomstrakten varav flera med invandrarbakgrund,  som arbetar med flyktingboendet på olika sätt ex vaktmästare, kökspersonal, koordinatorer m.m.

Verksamheten

Vi har kontinuerligt vidareutvecklat vår verksamhet med målsättningen att vi ska vara ett av de absolut bästa asylboendena i Sverige. För att nå dit krävs ett gott samarbete med övriga delar av samhället ex. Nyedskolan och Molkoms vårdcentral som gör en makalös insats när det gäller skolgång och vårdinsatser. Det krävs även att det finns ett lokalt stöd för verksamheten. Vi har en rad med fantastiska volontärer och föreningar som engagerat sig i verksamheten på olika sätt ex. faddrar, samhällsguider och en rad med olika fritidsaktiviteter.

Nuläge

Verksamheten på Camp Graninge upphörde den 15 augusti efter att alla avvecklingsavtal sades upp. Anledningen till detta är att Migrationsverket nya ramavtal ska ersätta alla tidigare avtal de haft med olika anläggningar runt om i Sverige. Vi har blivit godkända som leverantörer och väntar just nu på att Migrationsverket ska börja handla upp nya ramavtalsplatser.

Trygghet – Välkomnande – Integration

Personal

Om ni har frågor om verksamheten på Camp Graninge kan ni kontakta Jan Kumlin. Du hittar även löpande information på vår facebooksida och i vårt kalendarium.

Jan Kumlin

Föreståndare

Tel: 0702-7099923

Lars Ek

Fastighetsansvarig

Tel: 073-5250675

Mikael Bernholm

Ekonomiansvarig

Tel: 070-2619426

Volontärorganisationer

Om ni vill engagera er som volontärer eller bidra med gåvor kan ni kontakta någon av volontärsorganisationerna.

Helene Steen

Refugees welcome Molkom

Tel: 0704-298485 RWM: Facebookgrupp

Lillian Hamsch

Refugees welcome Molkom

Tel: 073-0739942

Ilse-Marie Aldaron

Refugees welcome Karlstad

Tel: 070-9314013 RWK: Facebooksida

Månah Hedlund

Refugees welcome Karlstad

Tel: 072-230452

Samarbetspartners

Lokala och regionala aktörer som vi samverkar med

Migrationsverket

Hemsida

Vuxenskolan

Hemsida

Molkoms sport & fritidsförening

Hemsida

Missionskyrkan

Hemsida

Karlstads kommun

Hemsida

Nyeds skola

Hemsida

Molkoms kulturförening

Hemsida

Molkoms Folkhögskola

Hemsida

Molkoms Vårdcentral

Hemsida

Folktandvården i Molkom

Hemsida

Mera Molkom

Hemsida

Refugees welcome Molkom

Facebookgrupp

Polisen

Hemsida

Ängsbacka

Hemsida

Svenska kyrkan

Hemsida

Refugees welcome Karlstad

Facebooksida

Vanliga frågor

Var ligger Camp Graninge?
Camp Graninge ligger på Skolgatan 7 i Molkom, och är beläget i hus C och D på Graninge Kulturcenter.
Vad ingår i Graninge fastigheters åtagande?
Enligt vårt nuvarande avtal med migrationsverket så erbjuder vi rum och mat enligt de specifikationer som stipuleras i avtalet. Det ska även finnas:

 • Personal på plats dygnet runt.
 • Lokaler för möten och aktiviteter
 • TV rum & tvättstuga
 • Lekmöjligheter för barn utomhus

Övriga åtaganden

 • Lokalerna ska städas dagligen
 • Boendet ska vara handikappanpassat
 • Vårt avtal omfattar inte förbrukningsvaror ex. bindor, blöjor m.m.
Vad gör Graninge Fastigheter som inte omfattas av avtalet?
Hälsovård

 • Dagliga sjukvårdsärenden ex. bokning av tider, förmedling av bokade tider och kallelser
 • Kontaktperson med sjukvården och tandvården
 • Eftervård, uppföljning och medicinering vid behov

Transporter Organisera och säkerställa att de boende kommer fram till sjukhus med hjälp av buss, sjuktransport eller volontärkörningar. Information internt

 • Kvinnomöten, föräldramöten, fadersmöten etc med hjälp av volontärstolkar.
 • Information, råd och stöd till de boende genom anslagstavla, veckoschema och individuella samtal. Allt som rör den boendes behov av kontakt med det svenska samhället som vård, migrationsverket, bankkort etc.
 • Bokning av tolkar

Information externt

 • Information om aktiviteter och praktiska behov via facebook & websida
 • Uppdatera ett veckoschema online

Integrering i samhället

 • Kontaktpersoner mellan de boende och skola, dagis samt myndigheter kring detta.
 • Kontakt med kyrkan
 • Stödja till arbetspraktik för de boende genom personliga samtal, yrkesinventering, företagskontakter och praktikmatchning.
 • Stödja all form av personlig integrering med Molkombor och de lokala aktörerna.

Volontärer och övriga lokala och regionala organisationer

 • Daglig koordinering av olika aktiviteter som anordnas av externa aktörer
 • Information om aktiviteter som anordnas av externa aktörer
 • Samverkan kring sjukvård, mediciner, aktiviteter, gåvor ex. hygienartiklar.

Freeshop Flera rum på Graninge upptas av gåvor som kläder, skor, väskor, leksaker, hygienartiklar m.m. Vi tar emot på plats, organiserar, städar, kartlägger behov/önskemål hos de boende och överlämnar sedan till dessa. Resten skickar vi antingen vidare till andra förläggningar t ex Ängsbacka ABT eller till Röda Korset.

Hur jobbar ni med säkerhetsfrågor?
Vi har kompetent personal på plats dygnet runt. Vi har dessutom en kontinuerlig dialog med Migrationsverket, Sjukvården, Räddningstjänsten, Karlstads kommun och Polisen för att hantera både interna och externa risker på bästa sätt.
Varför åker det polisbilar till Camp Graninge?
Vi har en regelbunden kontakt med polisen som en del i säkerhetsarbetet kring flyktingförläggningarna. De hr som rutin att besöka samtliga anläggningar minst en gång i veckan för och stämma av läget. Vi har inte haft någora incidenter med de som bor på vår anläggning som krävt assistans från polisen, sen vi startade i september 2015. Vi har däremot fått en person bortforslad som kom utifrån.