Historia
Graningeskolan är en värdefull kulturbyggnad som har varit en viktig del av Molkoms utveckling och historia sedan 1920-talet. Skolan har varit en mötesplats och ett lärocenter som de flesta Molkomsbor i vuxen ålder har en positiv anknytning till.

Verksamheten flyttas
Skolan har stått tom sedan den stängdes 2006 då verksamheten flyttades till Nyeds skola. Lokalerna har använts sporadiskt framför allt av Ängsbacka kursgård.

Fastigheten har varit ute till försäljning och såldes till Graningekulle som ville bygga om Graningeskolan till kooperativa bostadsrätter. Köpet gick tillbaka när planerna överklagades och det ledde till att bygglovet inte beviljades. Skärpta myndighetskrav på bullerskydd från järnvägen innebär också att ombyggnad till bostäder inte är realistiskt.

Nuläge

Idag är Graninge Fastigheter – Kulturcenter ekonomisk förening fastighetsägare och verksamhetsansvariga. De har tack vare ett EU finansierat projekt ”Projekt Graningeskolan” börjat renovera fastigheten och utveckla olika spännande verksamheter på Graningeskolan ex. Företagshotell,  Galleri,  Träningsstudio m.m. En rad med olika lokala aktörer har börjat flytta in bl.a Vuxenskolan i Molkom, Värmlands revision, Träningsstudion, Naturvisaren, Probiform och Backa Förskola. Verksamheten på Mötesplats Graninge påminner i mångt och mycket om verksamheten på Gjuteriet i Karlstad.

Översikt

Graningeskolan ligger centralt och lite västerut i Molkoms tätort. De gamla byggnaderna är belägna på en höjd i samhället med samhällsservice och samhällsfunktioner som dagis, vårdcentral, apotek och idrottsplan nedanför i öster.

Skolan är byggd strax söder om järnvägen. Runt om gamla Graninge ligger annars äldre villor på bägge sidor om järnvägen. På tomten finns fyra större byggnader, hus A, B, C och D. Söder om huvudfastigheten finns också en obebyggd tomt E som räknas in i helheten.

Byggnaderna

Graningeskolan består som nämnts av fyra byggnader och en ledig tomt. Se ovanstående kartan:

• HUS A – Skolbyggnad (i öster): 2 plan + källare. Byggår 1937. Bruksarea: 1112 kvm

• HUS B – Skolbyggnad (i söder): 2 plan + källare. Byggår 1895. Bruksarea: 506 kvm

• HUS C – Skolbyggnad (i väster): 1,5 plan + källare. Byggår 1920. Bruksarea: 668 kvm

• HUS D – Matsal (i norr): 1 plan. Byggår 1982 – 1983. Bruksarea: 245kvm

• TOMT E – Tomtmark (i sydväst)

graningeskolan-300x215