Om oss
Graninge Fastigheter  – Kulturcenter ekonomisk förening har sitt ursprung i det EU finansierade projektet  ”Projekt Graningeskolan”. Vi hyr ut lokaler och utvecklar verksamheter på Graninge – Kulturcenter.

Vårt uppdrag är förvalta/utveckla fastigheten och verksamheten, förverkliga/utveckla visionen för Graningeskolan, i samarbete med våra hyresgäster och andra lokala och regionala aktörer, som vill bedriva/stödja verksamheter på Graninge kulturcenter. Vi samverkar med en rad företag, föreningar och privatpersoner ex.  Vuxenskolan i Molkom, Ängsbacka kursgård, Molkoms Folkhögskola, Backa Förskola, Mera Molkom via föreningen Mötesplats Graninge

Vi vill skapa en bra balans mellan kommersiella/ideélla inslag, och en kreativ mix med olika sorters verksamheter som bidrar till en kreativ och attraktiv helhet på Graninge Kulturcenter.

Ersättningspolicy

Allt arbete i Graninge fastigheter ek. förening inkl. styrelsearbete sker på ideell basis förutom när någon anställs för en specifik uppgift. Läs mer i vår ersättningspolicy Länk

Vanliga Frågor

Varför bytte ni namnet från Mötesplats Graninge till Graninge Kulturcenter?

Namnet Mötesplats Graninge var i ett tidigt skede arbetsnamnet på Projektet vilket framgår av ex visionsdokumentet. Det blev sedan namnet på den förening som ursprungligen var tänkt att bli ägare till Graningeskolan, innan Graninge Fastigheter blev fastighetsägare (se Projekt Graningeskolan). Då denna förening fortfarande finns kvar som en samarbetspartner till oss så vill vi undvika den begreppsförvirring som detta orsakar. Sen så speglar Graninge Kulturcenter bättre den verksamhet som idag finns på Graningeskolan.

Hur finansierar ni arbetet med Graninge Kulturcenter

Tanken är att de kommersiella delarna ex Företagshotellet ska vara helt självbärande. De ideella och kulturella inslagen ska finansieras via driftstöd och andra stödformer. Allt arbete i Graninge Fastigheter – Kulturcenter sker sedan Leaderprojektet slutade i oktober 2014 på ideell basis. Vi söker medel för att säkerställa den långsiktiga finansieringen av drift, fastighets och verksamhetsutveckling.

Målsättningen är att Graninge Kulturcenter skall kunna bära sig självt ekonomiskt genom de aktiviteter som bedrivs på plats. Graninge Fastigheter – Kulturcenter är inte en vinstdrivande organisation utan den vinst som uppkommer kommer att återinvesteras i fastigheten och i olika projektet. Den vinst vi vill göra och sprida är ett socialt kapital som kan vara hela Molkom till godo.

Om Du har frågor eller önskemål kan Du kontakta oss